આજે ફરી એક ડોક્ટર મિત્ર કોરોના સામેની લડાઈ માં શાહિદ થયા

જયારે પણ કોરોના ની લડાઈ માં કોઈ સાચા સેવાભાવી ડૉક્ટર નું નામે લેવા માં આવશે ત્યારે વિનસ હોસ્પિટલ સુરત માં ના ડૉક્ટર હિતેશ લાઠીયા નું નામે જરૂર લેવા માં આવશે.

ડૉક્ટર હિતેશ લાઠીયા એ સતત 2 મહિના 12 12 કલાકો કામ કરી ને કોરોના વોર્ડ માં દર્દીઓ ની સારવાર કરી હતી. અને એવ્યું નથી કે આજ હાલત માં પણ એ રોજિંદા જીંદગી માં પણ એક માયાળુ ડૉક્ટર હta.

દર્દીઓ સાથે એન્ડ એની સાથે આવેલા મહેમાનો સાથે પણ સારી રીતે વતન કરતા એન્ડ દર્દીઓ એન્ડ ત્યાં ના સ્ટાફ ને પણ ખુશ રાખતા .

કોરોના ની આ લડાઈ માં હિતેશ લાઠીયા જેવા ડોક્ટરો ની ખાસ જરૂર હતી, જે બીજા ડોક્ટરો લૂંટવા બેસેલા છે તેની સામે કેટલાક સારા ડોક્ટરો પણ છે જેમાં ના એક હિતેશ લાઠીયા પણ છે.

આથી હિતેશ લાઠીયા ને અપડે સાચા અર્થ માં હૃદય થી શ્રદ્ધાંજલિ આપવી જોઈ.

એમની અંતિમ ક્ષણો માં પણ ખુશ રહેતા એન્ડ બીજા ને પણ ખુશ રાખતા , જોવો થોડી અંતિમ ક્ષણો।

ભગવાન તેમના પરિવાર એન્ડ મિત્રો ને આ આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this:
Close Bitnami banner
Bitnami