ગુજરાત સરકાર એ લીધો એક ચોકાવનારો નિર્ણય, કાલ થી માસ્ક નહિ પહેરનાર પાસે થી 1000 rs. નો ડંડ વસુલ વા મા આવશે..

ગુજરાત સરકાર એ લીધો એક ચોકાવનારો નિર્ણય, કાલ થી માસ્ક નહિ પહેરનાર પાસે થી 1000 rs. નો ડંડ વસુલ વા મા આવશે.

હાલ વધતા જતા કોરોના ના કેસ ના કારણે  ગુજરાત સરકારે એ 500 rs. ના ડંડ ને વધારી ને 1000 rs. નો ડંડ વસુલ વા નો નિર્ણય  કઁયો છે.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this:
Close Bitnami banner
Bitnami